Container havearbejde kan være både gavnligt og skadeligt for en plante; du kan let kontrollere det omgivende jordmiljø, men planterødderne kan blive for tørre eller for våde afhængigt af vandingsvaner. Kapillærkasser er en alternativ måde at vandre planten på med mange fordele. Jord i potten sidder over et basisvandreservoir, hvor plantens rødder kan strække sig ud af jorden og ned i vandet til næring. For eksempel med kapillærkasser til squash kan du få gode squash lettere og bedre.

Bevarer næringsstoffer

Når du vander en typisk containerhave, diffunderer jordens næringsstoffer langsomt ud af mediet med vandmolekylerne. Du bliver nødt til regelmæssigt at tilføje organisk materiale for at holde jordens næringsniveau konstant. Selvvandende beholdere kræver, at du vander jorden normalt, men det lukkede system tillader, at næringsstofferne forbliver i det umiddelbare miljø; ethvert vandoverløb bliver fanget i en fastgjort sidekande. Når sidekanden er fuld af vand, hælder du den simpelthen tilbage på planten hvilket er ligesom at skabe din egen vandcyklus. Næringsstoffer skylles ikke ud i haven eller ud af beholderens afløbshuller. Som et resultat vil du opdage, at din plante vil blomstre med de sunde næringsstoffer.

Tilskynder til sund rodvækst

Erfarne gartnere ved, at lavvanding kan føre til lav rodvækst; mange ønskede afgrøder, såsom tomater, vil have dårlig frugtvækst med forkert rodstøtte. De selvvandende planter sætter dig i stand til at hælde store mængder vand i beholderen uden problemer med rådne rødder. Vand strømmer til bundreservoiret, hvilket stimulerer rødderne til at vokse dybt for at finde fugtforsyningen. Robuste rodsystemer producerer større stængler og grene over for endnu mere løv, blomster og frugt afhængigt af plantetypen. Der er naturligvis meget mere at lære om kapillærkasser, så det kan være en god idé at konsultere bøger om havearbejde for at blive en endnu bedre gartner.