Et nyt tag er en stor investering i huset. Det kan hurtigt løbe op. Det er dog i de fleste tilfælde en rentabel investering, da den både reducerer varmeudgifterne og samtidig øger værdien på huset. Men hvad koster et nyt tag egentlig?

Der er mange faktorer, der spiller ind på, hvad den endelig pris bliver. Alle tagrenoveringer er forskellige og den samlede pris vil altid afhænge af en række faktorer. Prisestimater vil derfor også være forbundet med en vis usikkerhed. Vi har dog her samlet nogle af de faktorer, der oftest spiller ind på den endelige pris:

Tagtyper

Der er stor variation i pris alt efter den tagtype, man vælger. Man kan f.eks. få et eternittag til 500-1000 kr. pr. m2 eller et teglstenstag til 1400-2500 kr. pr. m2. Her skal man dog også være opmærksom på, at der er stor forskel i, hvor længe de forskellige tagtyper kan holde, og det er derfor ikke altid den billigste løsning at vælge den billigste tagtype. Til sammenligning holder et eternittag i 20-30 år, imens et teglstenstag kan holde i 50-75 år.

Taghældning

Jo større taghældning, der er tale om, jo mere kompleks vil opgaven oftest være. Du skal derfor regne med en større pris, hvis dit hus har en højere taghældning.

Tagets kompleksitet

Hvis der skal tages hensyn til meget ekstraudstyr udover selve taget, som f.eks. ovenlysvinduer, kviste, skorsten og lignende, så vil opgaven blive mere kompleks. Der skal nemlig i så fald laves inddækninger – og det vil tage længere tid og øge den samlede pris på udskiftningen.

Undertagets stand

En rimelig væsentlig faktor for, hvor meget det nye tag kommer til at koste, er undertagets stand. Hvis det ikke er i god stand, så skal det skiftes, og det medfører selvfølgelig en merudgift. Hvis det er i god stand, kan det genbruges.

Tillægsudstyr

Det giver ofte mening at udskifte tillægsudstyr som f.eks. ovenlysvinduer, kviste og skorsten i forbindelse med udskiftning af taget – og det er selvfølgelig også en merudgift.

Timeløn og landsdel

Den største del af den samlede pris ved udskiftning af taget går ofte til arbejdstimer for taglæggeren – medmindre du selvfølgelig kan gøre det selv. Taglæggerens timeløn varierer ofte en del, især efter landsdel. Timelønnen er f.eks. en del højere for en taglægger i hovedstadsområdet end det er i f.eks. Sønderjylland.

Vil du gerne have en god pris på nyt tag, anbefaler vi, at du kontakter Jysk Tagkompagni. De er for andet år i træk kåret som årets tagdækker og kan komme med et meget konkret tilbud på et nyt tag gennem deres tagberegner.