Der findes mange forskellige virksomhedstyper, og det kan derfor også være svært at vælge den perfekte virksomhedstype, når man ønsker at opstarte en succesfuld virksomhed. Der findes som udgangspunkt 5 forskellige virksomhedstyper: enkeltmandsvirksomhed, aktieselskab, privat mindre ejet virksomhed, interessentskab og anpartsselskab. Vil du have flere informationer om disse forskellige virksomhedstyper? Så er du kommet til det helt rette sted. Herunder får du nemlig en komplet guide over, hvilke virksomhedstyper, der findes i Danmark. Det er yderst vigtigt at kende de forskellige virksomhedstyper, så man kan tage en velovervejet beslutning om, hvilken virksomhed man selv ønsker at opstarte.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en af de mest populære virksomhedstyper i Danmark. Enkeltmandsvirksomheder er virksomheder, der er personlige og privatejede af én enkelt person. Fordelen ved en enkeltmandsvirksomhed er, at det er 100 procent gratis at registrere virksomheden. En ulempe ved en enkeltmandsenhed er dog, at den personlige ejer af virksomheden hæfter personligt for virksomheden. Dette betyder, at alle betalinger og udgifter betales udelukkende af ejeren af enkeltmandsvirksomheden. En enkeltmandsvirksomhed er for mange en god opstartsvirksomhed, da denne kun har én ejer og man kan derfor selv styre virksomhedens økonomi, markedsstrategi og markedsplan.

Aktieselskab

Et aktieselskab er populært blandt større virksomheder med større årlige indkomster. Et aktieselskab er et selskab, der fordeler virksomhedsejernes indskud på aktier. Ejeren, eller ejerne, af et aktieselskab kaldes aktionærer. Disse aktionærer hæfter, ligesom ved et enkeltmandsselskab, selv for indskuddet i virksomheden. Modsætning er dog, at ejerne blot hæfter for indskuddet og herefter ikke for de yderligere virksomhedsomkostninger.

Privat mindre ejet virksomhed

En privat mindre ejet virksomhed er en personlig ejet mindre virksomhed. En privat mindre ejet virksomhed er ofte en relativt lille hobbyvirksomhed eller den virksomhedstype, der vælges, når man blot ønsker at afprøve virksomhedsdrømmen ved siden af ens almindelige job. Ønsker du at opstarte en privat mindre ejet virksomhed, skal du blandt andet være opmærksom på, at du maks. må have en årlig omsætning på 50.000 kroner i alt. Som ejer at en privat mindre ejet virksomhed, er du ikke momspligtig. Der er altså flere forskellige fordele ved at opstarte privat mindre ejet virksomhed.

Interessentskab

Et interessentskab minder en smule om en enkeltmandsvirksomhed. Forskellen er dog, at et interessentskab har mindst to ejere – ofte langt flere. Interessentskaber er derudover ofte personligt ejet, men kan dog også ejes af diverse andre virksomheder, der ønsker at tage andel i interessentskabet. Et af de overordnede krav til et interessentskab er, at ejerne hæfter 100 procent personligt og ubegrænset. Som tidligere nævnt betyder dette, at alle udgifter skal betales direkte fra ejernes egen lomme. Derudover har ejerne af et interessentskab ingen kapitalkrav – dette gør det lettere at udvide virksomheden.

Anpartsselskab

Et anpartsselskab er et bestemt selskab, hvor der er flere forskellige ejere, og dermed også flere forskellige indskud fordelt på forskellige anparter. Et anpartsselskab er som udgangspunkt en selvstændig enhed, hvor ejerne af virksomheden blot hæfter for deres egen kapital. Anpartsselskaber ses ofte i udlandet. Som opstarter af et anpartsselskab skal du være opmærksom på, at der skal indskydes en startkapital på mindst 40.000 kroner.