Jeg var lige vågnet. Klokken var 7 om morgenen. Jeg skulle være i skole klokken…